Şeyhülislâmların, kâdîların başucu kitâbı Simâvne Kâdîsıoğlu Şeyh Bedreddîn’in “Câmiʿu’l–Fusûleyn”inden:

Şeyh Bedreddîn “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin iʿdâmından bir sene önce, 1415’de istinsâh edilen ve aslı Süleymâniye Kütübhânesi, Bağdâdlı Vehbî Efendi Kısmı, No: 582’deki ilk kez tarafımızdan tanıtılan en eski tarîhli “Câmiʿu’l-Fusûleyn” nüshasının 231a varağının üst kısmında “İnsânlara îmânın sıfatlarını, âmentüyü öğretmek, Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemâʿat Mezhebi’nin husûsıyyetlerini beyân etmek işlerin en mühim, en çok gerekli olanlarındandır. Selef-i sâlihîn âlimleri Ehl-i Sünnet Mezhebi’ni bildiren pek çok kitâblar yazmışlardır.” diye yazılıdır. Ek’de bu varağın fotoğrafı vardır. [“Şeyh Bedreddîn Hakkında Son Söz” kitâbımızdan.]

Codea